एक घाईतेले खोले विमान दुर्घटनाको नालिबेली, दुर्घटना पहिले यस्तो भएको थियो विमानभित्र !


Similar posts

Leave a Reply